-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพีระวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพีระวิทยา

รหัสโรงเรียน : 19100020

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 140 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 18180

โทรศัพท์ : 036-327315-6

แฟกซ์ : 036-327316

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพีระวิทยา

-- advertisement --