-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพึงรำลึก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพึงรำลึก

รหัสโรงเรียน : 12100071

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 38/1 หมู่ที่ 1 บางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110

โทรศัพท์ : 02-5710286

แฟกซ์ : 02-5712750

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพึงรำลึก

-- advertisement --