-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพุฒิชัยวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพุฒิชัยวิทยา

รหัสโรงเรียน : 36100019

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 179 ชัยภูมิ-ท่ามะไฟหวาน ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์ : 044831187

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพุฒิชัยวิทยา

-- advertisement --