-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพุทธปัญญา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพุทธปัญญา

รหัสโรงเรียน : 46100050

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 230 ม.6 แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพุทธปัญญา

-- advertisement --