-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพุทธยาศรม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพุทธยาศรม

รหัสโรงเรียน : 84100035

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 466 คลองหา นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120

โทรศัพท์ : 077341072

แฟกซ์ : 077249487

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพุทธยาศรม

-- advertisement --