-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 34100147

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 2 สุรศักดิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045244007

แฟกซ์ : 045261898

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา

-- advertisement --