-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพุ่ยฮัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพุ่ยฮัว

รหัสโรงเรียน : 64100010

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 151 สิงหเนติ คลองตาล ศรีสำโรง สุโขทัย 64120

โทรศัพท์ : 055681548

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพุ่ยฮัว

-- advertisement --