-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนฟ้าใส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนฟ้าใส

รหัสโรงเรียน : 50100153

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 101 หมู่ 8 บ้านกาด ฮอด เชียงใหม่ 50360

โทรศัพท์ : 0895577764

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนฟ้าใส

-- advertisement --