-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภัทรดล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภัทรดล

รหัสโรงเรียน : 45100037

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 109 หมู่ที่ 5 ขามเปี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230

โทรศัพท์ : 06-2299636

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภัทรดล

-- advertisement --