-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภัทรนุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภัทรนุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 73100046

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส))

ที่อยู่ : 219/11 หมู่ที่ 8 สุขาภิบาล 3 สามพราน สามพราน นครปฐม 73110

โทรศัพท์ : 034326871-2,034223229

แฟกซ์ : 034,323,611,034,311,200

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภัทรนุสรณ์

-- advertisement --