-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภัทรียาอนุบาล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภัทรียาอนุบาล

รหัสโรงเรียน : 96100042

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 368 หมู่ที่ 1 สุขาภิบาล1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 96150

โทรศัพท์ : 073571036

แฟกซ์ : 073571024

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภัทรียาอนุบาล

-- advertisement --