-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภัสสรานุบาล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภัสสรานุบาล

รหัสโรงเรียน : 10100438

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาลอนุบาล 3

ที่อยู่ : 142 หมู่บ้านศรีนครพัฒนา 1 สุขาภิบาล 1 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-3743226

แฟกซ์ : 02-2346097

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภัสสรานุบาล

-- advertisement --