-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภารตวิทยาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภารตวิทยาลัย

รหัสโรงเรียน : 10100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 136/1-2 ซอยศิริชัย ศิริพงษ์ สำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ : 02-2227588

แฟกซ์ : 02-2245842

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภารตวิทยาลัย

-- advertisement --