-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภินิตย์อัฐพิทยาลำปาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภินิตย์อัฐพิทยาลำปาง

รหัสโรงเรียน : 52100023

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 237/1 หมู่ที่ 6 ซอยบำรุงราษฎร์ สุขาภิบาลบ้านใหม่ วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 52140

โทรศัพท์ : 054279084, 054332367

แฟกซ์ : 054332067

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภินิตย์อัฐพิทยาลำปาง

-- advertisement --