-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภูมิพิชญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภูมิพิชญ

รหัสโรงเรียน : 41100019

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 41250

โทรศัพท์ : 042291313

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภูมิพิชญ

-- advertisement --