-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 81100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 112 หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 075644128

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา

-- advertisement --