-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภู่ขจร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภู่ขจร

รหัสโรงเรียน : 62100015

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 13-ส.ค. ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055713765

แฟกซ์ : 055711795

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภู่ขจร

-- advertisement --