-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมงคลวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมงคลวิทยา

รหัสโรงเรียน : 51100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 85 จามเทวี ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 51000

โทรศัพท์ : 053,511,091,053,511,300

แฟกซ์ : 053534058

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมงคลวิทยา

-- advertisement --