-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมณีวัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมณีวัฒนา

รหัสโรงเรียน : 10100681

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 45/34 ซอย 69(อินทาปัจ11) เพชรเกษม หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-4211960

แฟกซ์ : 02-8086084

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมณีวัฒนา

-- advertisement --