-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา

รหัสโรงเรียน : 40100041

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 485 รื่นรมย์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043221336

แฟกซ์ : 043223016

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา

-- advertisement --