-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน

รหัสโรงเรียน : 41100051

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 52 ม.9 ซ.หมู่บ้านส่งเสริมธรรม อุดร-เลย นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน

-- advertisement --