-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

รหัสโรงเรียน : 40100078

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 150/3 พลรัตน์ เมืองพล พล ขอนแก่น 40120

โทรศัพท์ : 043414037

แฟกซ์ : 043414037

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

-- advertisement --