-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์

รหัสโรงเรียน : 40100092

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 83/1 มิตรภาพ โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043267086

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์

-- advertisement --