-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมะนะศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมะนะศึกษา

รหัสโรงเรียน : 36100012

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 262 หมู่ที่ 15 บำเหน็จ-ซับใหญ่ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160

โทรศัพท์ : 044842118

แฟกซ์ : 044859393

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมะนะศึกษา

-- advertisement --