-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 80100082

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 199/1 ท่าศาลา-ดอนคา โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 075521881

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

-- advertisement --