-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน

รหัสโรงเรียน : 80100053

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 193 หมู่ที่ 5 เพชรเกษม นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 016079338

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน

-- advertisement --