-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 93100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 319/1-2 ราเมศวร์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074613011

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา

-- advertisement --