โลโก้โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม

รหัสโรงเรียน : 84100068

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 321 หมู่ที่ 3 พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมพุทธนิคม