-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รหัสโรงเรียน : 25100018

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 87 หมู่ที่ 3 สุวินทวงค์ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

โทรศัพท์ : 037-279097

แฟกซ์ : 037-279482

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-- advertisement --