-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา

รหัสโรงเรียน : 19100014

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 56 บ้านหม้อ บ้านหมอ สระบุรี 18130

โทรศัพท์ : 036-201182

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา

-- advertisement --