-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมานิตวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมานิตวิทยา

รหัสโรงเรียน : 57100035

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 268 หมู่ที่ 2 พหลโยธิน ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 57220

โทรศัพท์ : 053632050

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมานิตวิทยา

-- advertisement --