-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมารดาวนารักษ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมารดาวนารักษ์

รหัสโรงเรียน : 31100013

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 283/8 สายประคำ-เสิงสาง ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 31220

โทรศัพท์ : 044-654081

แฟกซ์ : 044-654081

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมารดาวนารักษ์

-- advertisement --