-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 54100003

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 175/2 ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054511988

แฟกซ์ : 054621444

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์

-- advertisement --