-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมารีย์ธงชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมารีย์ธงชัย

รหัสโรงเรียน : 30100060

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 788 นครราชสีมา-กบินทร์บุรี เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

โทรศัพท์ : 044-441573

แฟกซ์ : 044-441916

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมารีย์ธงชัย

-- advertisement --