-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 35100010

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 23 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคูน้อย น้ำคำ ไทยเจริญ ยโสธร 35120

โทรศัพท์ : 045782070

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมารีย์นุเคราะห์

-- advertisement --