-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อุดรธานี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อุดรธานี

รหัสโรงเรียน : 41100013

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 438 ซอยพฤกษชาติ นิตโย หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042243629

แฟกซ์ : 042322472

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อุดรธานี

-- advertisement --