-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมารีย์พิทักษ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมารีย์พิทักษ์

รหัสโรงเรียน : 31100004

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 70 ประชาสามัคคี นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ : 044-631727

แฟกซ์ : 044-613984

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมารีย์พิทักษ์

-- advertisement --