-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมารีย์รักษ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมารีย์รักษ์

รหัสโรงเรียน : 30100012

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 68 หมู่ที่ 3 ราชสีมา-จักรราช หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-266584-5

แฟกซ์ : 044-266586

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมารีย์รักษ์

-- advertisement --