-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมารีย์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมารีย์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 60100014

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 107 สวรรค์วิถี นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056223188

แฟกซ์ : 056331105

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมารีย์วิทยา

-- advertisement --