-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 31100003

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 68 หมู่ที่ 1 บุรีรัมย์-บรบือ ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044-611980

แฟกซ์ : 044-613980

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

-- advertisement --