-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 73100041

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 42/72 ซอยศรีเสถียร เพชรเกษม ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73210

โทรศัพท์ : 024290414

แฟกซ์ : 028125152

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

-- advertisement --