-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมารีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมารีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 25100003

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 66 ซอยมารีวิทยา แก้วพิจิตร หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ : 037-211024

แฟกซ์ : 037-212662

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมารีวิทยา

-- advertisement --