-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

รหัสโรงเรียน : 20100088

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 23/1 หมู่ที่ 7 ซอยเครือนาวี สุขุมวิท สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ : 038436465

แฟกซ์ : 038436465

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

-- advertisement --