โลโก้โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

รหัสโรงเรียน : 26100009

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 303 หมู่ที่ 3 สุวรรณศร บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110

โทรศัพท์ : 037-381019

แฟกซ์ : 037-381021

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา