-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน

รหัสโรงเรียน : 62100030

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 015/1 กำแพงเพชร-ขาณุวรลักษณ์ วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 016055804

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน

-- advertisement --