-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)

รหัสโรงเรียน : 90100137

ประเภท : 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 44 หมู่ที่ 3 นาทวี นาทวี สงขลา 90160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)

-- advertisement --