-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมีนบุรีศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมีนบุรีศึกษา

รหัสโรงเรียน : 10100144

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 110 หมู่ที่ 13 สีหบุรานุกิจ มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ : 02-5171469,02-5171964

แฟกซ์ : 02-5405133

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมีนบุรีศึกษา

-- advertisement --