-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมุคตารีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมุคตารีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 96100072

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 32/2 ม.1 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 96130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมุคตารีวิทยา

-- advertisement --