-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมุสลิมด้ารุลอุโลมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมุสลิมด้ารุลอุโลมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 81100022

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 2 คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่ 81130

โทรศัพท์ : 014765136

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมุสลิมด้ารุลอุโลมวิทยา

-- advertisement --