-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา

รหัสโรงเรียน : 90100287

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 106 หมู่ที่ 16 ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมุสลีมีนศึกษา

-- advertisement --